Κοσμόπουλος Μιχαήλ Β. 1986. ‘Η αρχαιολογία της Μικράς Ασίας και η βρετανική αρχαιολογική σχολή Αθηνών’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 6 (Ιανουάριος):323-49. https://doi.org/10.12681/deltiokms.115.