Γκιολές Νίκος. 1986. ‘A. Bryer και D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos. Χάρτες και σχέδια του R. Anderson, σκίτσα της Jane Winfield’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 6 (Ιανουάριος):415-18. https://doi.org/10.12681/deltiokms.119.