Σαββίδης Αλέξης Γ.Κ. 1986. ‘Florin Marinescu, Etude Genealogique Sur La Famille Mourouzi (Τετράδια εργασίας 12: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 6 (Ιανουάριος):419-21. https://doi.org/10.12681/deltiokms.120.