Βολανάκης Ιωάννης Ηλ. 1999. ‘Χριστιανικά μνημεία της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 13 (Ιανουάριος):11-64. https://doi.org/10.12681/deltiokms.142.