Πλεμμένος Ιωάννης Γ. 1999. ‘Το χειρόγραφο Ραιδεστηνού’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 13 (Ιανουάριος):97-110. https://doi.org/10.12681/deltiokms.144.