Μαμώνη Κυριακή, και Ιστικοπούλου Λήδα. 2004. ‘Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Δ’ σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας: Προσθήκες στα δημοσιεύματα Α’, Β’, Γ’’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 14 (Ιανουάριος):67-112. https://doi.org/10.12681/deltiokms.164.