Ανεστίδης Αδαμάντιος Στ. 1988. ‘Μελίτων Καράς, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 7 (Ιανουάριος):328-31. https://doi.org/10.12681/deltiokms.200.