Σφυροέρας Βασίλειος. 1988. ‘Γεώργιος Π. Κουρνούτος: (1913-1989)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 7 (Ιανουάριος):361-64. https://doi.org/10.12681/deltiokms.204.