Γκιολές Νίκος. 1984. ‘Συμβολή στην ερμηνεία των μικρασιατικών στοιχείων της τέχνης του δέκατου αιώνα στη Μάνη’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 5 (Ιανουάριος):71-93. https://doi.org/10.12681/deltiokms.207.