Παναγιωτόπουλος Άλκης. 1984. ‘Θ. Βερεμής-Κ. Κωστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), πρόλογος Σπ. Ασδραχά’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 5 (Ιανουάριος):537-43. https://doi.org/10.12681/deltiokms.223.