Ανεστίδης Αδαμάντιος Στ. 1984. ‘Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Η Πέργη της Παμφυλίας. Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της αρχαίας πόλεως’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 5 (Ιανουάριος):544-46. https://doi.org/10.12681/deltiokms.224.