Τριανταφυλλόπουλος Δημήτριος Δ. 1990. ‘Αθανασίου Παπά (Μητροπολίτου Ελενουπόλεως), Πολίτες ζωγράφοι και αγιογράφοι του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8 (Ιανουάριος):266-73. https://doi.org/10.12681/deltiokms.244.