Δραγούμης Μάρκος Φ. 1990. ‘Μουσικό λαογραφικό αρχείο Μέλπως Μερλιέ: Απολογισμός 1986-1990’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8 (Ιανουάριος):327-32. https://doi.org/10.12681/deltiokms.247.