Μουρέλος Γιάννης Γ. 1980. ‘Η επόμενη μιας καταστροφής: (Σεπτέμβριος 1922- Ιανουάριος 1923)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 2 (Ιανουάριος):347-71. https://doi.org/10.12681/deltiokms.258.