Βολανάκης Ιωάννης Ηλ. 2008. ‘Χριστιανικές αρχαιότητες και μνημεία της Μικράς Ασίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 15 (Ιανουάριος):163-256. https://doi.org/10.12681/deltiokms.261.