Ανδρεάδη Ηλέκτρα Ε. 2008. ‘Ερμόλαος Ανδρεάδης: (Κωνσταντινούπολη 1910- Αθήνα 2004)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 15 (Ιανουάριος):439-55. https://doi.org/10.12681/deltiokms.269.