Κονδάκη Μαρία. 2008. ‘Σοφία Αναστασιάδη-Μανουσάκη: (1910-2006)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 15 (Ιανουάριος):465-66. https://doi.org/10.12681/deltiokms.272.