Ρούκουνας Εμμανουήλ. 2004. ‘Αριστόβουλος Μάνεσης: (1922-2000)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 14 (Ιανουάριος):351-53. https://doi.org/10.12681/deltiokms.294.