Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία. 2004. ‘Αγλαΐα Αγιουτάντη: (1912-1999)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 14 (Ιανουάριος):354-59. https://doi.org/10.12681/deltiokms.295.