Δραγούμης Μάρκος Φ. 2004. ‘Το μουσικολογικό έργο της Αγλαΐας Αγιουτάντη’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 14 (Ιανουάριος):360-64. https://doi.org/10.12681/deltiokms.296.