Δραγούμης Μάρκος Φ. 2014. ‘Ο Samuel Baud-Bovy στην Αθήνα του 1930’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 18 (Ιούλιος):11-12. https://doi.org/10.12681/deltiokms.302.