Καμούζης Δημήτρης. 2015. ‘Ἡ γυναικεία ἐκπαίδευση καὶ ὁ γλωσσικὸς ἐξελληνισμὸς τῶν τουρκόφωνων Ρωμιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: Tὸ Ὁμήρειο Παρθεναγωγεῖο Σμύρνης (1881-1922)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 19 (Ιούλιος):115-34. https://doi.org/10.12681/deltiokms.322.