Χασιώτης Ι. Κ. (2011) ‘Χρίστος Πατρινέλης (1929-2009): Στοχαστικός και Χαριείς’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, σσ. 11–26. doi: 10.12681/deltiokms.2.