Λαμψίδης Ο. (2009) ‘Συνεχής η παρουσία του Ελληνισμού στο Μικρασιατικό Πόντο: Παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιβίωσή του’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, σσ. 25–54. doi: 10.12681/deltiokms.3.