Λαμψίδης Ο. (2009) ‘Ο πληθυσμός της Σμύρνης 1631-1914’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, σσ. 55–80. doi: 10.12681/deltiokms.5.