Ραζή Α. (2009) ‘Εργογραφία Οδυσσέα Λαμψίδη 1935-2006’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, σσ. 81–105. doi: 10.12681/deltiokms.6.