Αρτόπουλος Ι. Γ. (2009) ‘Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, σσ. 107–118. doi: 10.12681/deltiokms.9.