Σαλκιτζόγλου Τ. Α. (2009) ‘Η Μονή του Αγίου Χαρίτωνος στη Σύλλη του Ικονίου: (Ένας διάλογος Ορθοδοξίας - Ισλάμ στον 13ο αιώνα)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, σσ. 119–164. doi: 10.12681/deltiokms.12.