Καμούζης Δ. (2011) ‘Από "Σωτήρας της φυλής", ’ευεργετής των Τούρκων’: Ο Βενιζέλος και η εθνικιστική ηγετική ομάδα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, 1918-1930’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, σσ. 151–193. doi: 10.12681/deltiokms.14.