Σταματοπούλου-Βασιλάκου Χ. (2009) ‘Σμυρναϊκή Δραματουργία: Πρωτότυπες θεατρικές εκδόσεις στη Σμύρνη του 19ου αιώνα’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, σσ. 211–286. doi: 10.12681/deltiokms.16.