Τσούργιαννη Δ. (2009) ‘Η τέχνη στη γραμμή του πυρός: Τα σκίτσα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία απο τη Μικρασιατική εκστρατεία’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, σσ. 379–403. doi: 10.12681/deltiokms.20.