Λαμψίδης Ο. (2009) ‘Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, σσ. 421–428. doi: 10.12681/deltiokms.22.