Κιτρομηλίδης Π. Μ. (2009) ‘Anthony Bryer with David Winfield, Selina Balance and Jane Isaac, The Post-Byzantine Monuments of the Pontos . A Source -Book’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, σσ. 429–431. doi: 10.12681/deltiokms.23.