Γαβριήλ Α. Γ. (2009) ‘Ιωάννα Αγιάνογλου (1918-2009)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 16, σσ. 435–438. doi: 10.12681/deltiokms.24.