Ρεβυθιάδου Α., Σπυρόπουλος Β. και Κακαρίκος Κ. (2011) ‘Η ταυτότητα της Οφιτικής Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, σσ. 217–276. doi: 10.12681/deltiokms.25.