Ναυπλιώτης Α. (2011) ‘Soner Cagaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who is a Turk? [Ισλάμ, Κοσμικότητα καί Εθνικισμός στη Σύγχρονη Τουρκία. Ποιος είναι Τούρκος;]’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, σσ. 343–346. doi: 10.12681/deltiokms.29.