Πίσσης Ν. (2011) ‘Oliver Jens Schmitt. Levantiner. Lebenswelten und Identitaten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im Jangen 19. Jahrhundert“ [Λεβαντίνοι. Βιόκοσμοι και ταυτότητες μιας εθνοθρησκευτικής ομάδας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στον «μακρύ 19ο’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, σσ. 327–334. doi: 10.12681/deltiokms.33.