Μπούρα Κ. (1983) ‘Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 4, σσ. 69–85. doi: 10.12681/deltiokms.36.