Σολομωνίδου Β. (1983) ‘Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922: Συμβολή στην ιστοριογραφική θεώρηση’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 4, σσ. 351–360. doi: 10.12681/deltiokms.44.