Χανιώτης Ά. (1995) ‘Αμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, σσ. 13–44. doi: 10.12681/deltiokms.46.