Γκιολές Ν. (1995) ‘Μια ασυνήθιστη παράσταση επιτάφιου θρήνου από την Αντιόχεια Πισιδίας’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, σσ. 93–97. doi: 10.12681/deltiokms.49.