Κισκήρα Κ. (1995) ‘Το περιοδικό missionary herald: Μια αθησαύριστη πηγή για την ιστορία του Μικρασιατικού ελληνισμού’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, σσ. 119–123. doi: 10.12681/deltiokms.51.