Αγγελίδη Χ. Γ. (1995) ‘Photis Apostolopoulos, Inventaire methodique de linguistique byzantine (grec medieval). Essai d’ une bibliographie raisonnee des travaux sur la langue byzantine (1880-1975)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, σσ. 391–393. doi: 10.12681/deltiokms.61.