Ανεστίδης Σ. Θ. (1995) ‘Μάγδα Μ.Κιτρομηλίδου, Το Μικρασιατικό ζήτημα στην εφημερίδα Πάφος της Κύπρου’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, σσ. 409–411. doi: 10.12681/deltiokms.65.