Χανιώτης Ά. (1997) ‘Το χρονικό της ανακάλυψης μιας ελληνιστικής πόλης στην Καρία (Bucakkoy, Συνέτα)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 12, σσ. 13–29. doi: 10.12681/deltiokms.72.