Χανιώτης Ά. (1997) ‘Glen W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Μετάφραση Μαίρης Γιόση, επιμέλεια Αντιγόνης Φιλιπποπούλου’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 12, σσ. 283–287. doi: 10.12681/deltiokms.85.