Ανεστίδης Σ. Θ. (1997) ‘Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Δέκα τούρκικα έγγραφα για τη Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 12, σσ. 291–292. doi: 10.12681/deltiokms.88.