Ανεστίδης Σ. Θ. (1997) ‘Yorgo Benlisoy-Elcin Macar, Fener Patrikhanesi [ Το πατριαρχείο του Φαναριού]’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 12, σσ. 293–294. doi: 10.12681/deltiokms.89.