Χαλκιά Ε. (1993) ‘Οι ενοριακοί ναοί της Ίμβρου’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 10, σσ. 289–325. doi: 10.12681/deltiokms.101.