Κιτρομηλίδης Π. Μ. (1993) ‘Sonia P. Anderson, An english consul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 10, σσ. 379–381. doi: 10.12681/deltiokms.104.